home | contact | sitemap

 
 
 
Of u nu zelf de administratie verwerkt of wij, wij kunnen voor u een financieel jaarverslag opstellen.

Het opgestelde financi�le verslag kunt u gebruiken voor uw eigen documentatie en voor diverse instanties, zoals banken en hypotheekverstrekkers.

Voor Besloten Vennootschappen (BV�s) stellen wij ook de publicatieverslagen op voor de Kamer van Koophandel. Indien nodig stellen wij zowel de commerci�le als ook de fiscale financi�le jaarverslagen op.

Daarnaast kunnen wij ook tussentijdse rapportages opstellen. Een korte rapportage van het resultaat krijgt u altijd van ons per kwartaal of per maand na verwerking van uw administratie van het afgelopen kwartaal of de afgelopen maand.

Ook prognoses voor het lopende jaar of komende jaar kunnen wij voor u opstellen. Hierbij valt dan te denken aan prognoses winst en verlies en/of liquiditeitsprognoses.

 
 

ADMINDO

Administraties en Belastingen

Adres

Van de Reijtstraat 50
4814NE Breda

T 076 515 40 10
F 076 515 40 11


"afspraak is afspraak"